டான் டிவி செய்திகள் 🔴Live


Website

Dan Tv News (டான் செய்திகள்)

 This is a pro-Srilankan government channel working against Eelam Tamils. The channel is telecasting live from Sri Lanka to Europe, and claim to be the first 24H Tamil channel in Europe, but the truth is that TRT Tamil Ozhi is the first 24H Tamil channel in Europe, and this channel is currently not on-air.  

DAN TAMIL OLI is a Jaffna based television channel broadcasting debat, talk-show, comedy, drama, entertainment and children’s programming from the DAN TV Network.

டான் தமிழ் ஒளி, ஓம் டிவி, டான் செய்திகள், யாழ்ப்பாணம் செய்திகள், யாழ் ரிவி, பிறை டிவி, ஹோலி மேரி டிவி, டான் டிவி, டாண் ரிவி, கல்வி டிவி, ஸ்ரீ லங்கா டிவி, இலங்கை செய்திகள்.


AD1
AD2
AD3